Buitencode

Ruimte voor elkaar is een sportief gebaar

Natuurorganisaties en sportbonden, waaronder de Atletiekunie, hebben de handen ineengeslagen. Met de nieuwe ‘Buitencode’ willen zij de omgang tussen de verschillende bezoekers van natuurgebieden, waaronder ook hardlopers, op een positieve manier beïnvloeden: “Geef een ander de ruimte en bescherm de natuur waarvan je geniet!”

Nederlanders trekken graag de natuur in en komen elkaar steeds vaker tegen als ze aan het sporten of bewegen zijn in het bos. “In het algemeen geldt dat er steeds meer gebruikers zijn van dezelfde natuurlijke omgeving”, vertelt Patrick Aris van de Atletiekunie.

Eigen pad

Dat geeft soms wrijving tussen bezoekers, want niet iedereen heeft evenveel begrip voor de beleving van een ander. “Met de Buitencode beogen we dat iedereen zo veel mogelijk respectvol met andere gebruikers omgaat en rekening houdt met het behoud van de natuur”, legt Patrick uit. “En ook het veiligheidsaspect speelt een belangrijke rol. Bepaalde paden zijn voor bepaalde beoefenaars. Een ruiterpad is er voor paard en ruiter, een mountainbikepad voor mountainbikers. Als zij van het pad afgaan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.”

Loopgroep

Voor hardlopers maakt het daarbij nog verschil of je individueel loopt, samen met een loopmaatje of met een groep mensen. “Ben je met een loopgroep van 20 of 30 mensen tegelijk in het bos voor een training, dan neem je wat meer ruimte in en heb je ook meer te maken met andere gebruikers dan wanneer je alleen loopt”, zegt Patrick.

Veilig kruisen

Bovendien heb je in de natuur veel te maken met kruisingen en oversteekpunten. “Op het moment dat je elkaar gaat kruisen is het belangrijk dat je goed rekening houdt met elkaar en vaart mindert”, vertelt Patrick. “Nu heeft een hardloper niet de snelheid van een ruiter in galop of van een mountainbiker, maar je hebt ook te maken met gewone wandelaars. Die moeten zich niet kapot schrikken als er iemand van achteren aan komt rennen. Het is dus goed om te laten merken dat je eraan komt, bijvoorbeeld met een kuchje of door wat extra lawaai te maken.”

Humor en high five

Met de Buitencode vragen de sportbonden en natuurorganisaties (naast de Atletiekunie ook NTFU, KNHS, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen, en mede mogelijk gemaakt door het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat) bezoekers van natuurgebieden dus om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. “We gaan voor een positieve toon waarmee mensen elkaar aanspreken op hun gedrag, met humor en een high five”, melden zij gezamenlijk. “We laten daarmee zien dat iedereen kan blijven genieten van sporten en bewegen in de natuur. Juist door rekening te houden met anderen en respect te tonen voor mens en natuur.”

Buitencode in vijf regels

De Buitencode bestaat uit 5 regels:

  1. Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte, en minder je vaart.
  2. Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers.
  3. Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag.
  4. Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming.
  5. Blijf op de paden en geef natuur de ruimte.

Campagne NTFU + participanten

Artikel is overgenomen van www.hardlopen.nl  (initiatief van de atletiekunie)