Zwerfafval

DuurzaamSport ondersteunt van harte alle acties om het zwerfafval uit onze natuur te verwijderen.
Behalve verwijderen is het voorkomen van zwerfafval zeker zo belangrijk.

Op de website van Klean Nederland kunt u veel informatie over zwerfafval verkrijgen.

DuurzaamSport zorgt ook voor een slaapplek voor Anne van Dalen op haar reis.
Anne loopt hard door heel Nederland en op haar reis ruimt ze onderweg zwerfafval af.
Op haar site Annelooptlangzaamhard veel informatie.
Iedereen kan haar helpen met het aanbieden van een slaapplek en eten.
Wij verwachten Anne in het voorjaar van 2014 en zullen daar ook een actie aan koppelen.

Deze actie is bedoeld om in de gemeente Tubbergen zwerfafval op te ruimen, aandacht voor het probleem zwerfafval te krijgen en het voorkomen van nieuwe zwerfafval.
Iedereen kan meedoen door zich aan te melden op het platform oons.com of een mail te sturen naar janwwullink@hotmail.com

Meer info op:  https://oons.com/idea/view?ideaKey=5TwlqzmmrRS536u1qpL2BU

Hieronder onze blog over zwerfafval:

Kans door en tegen zwerfafval

Volgens onderzoek is de grootste irritatie van mountainbikers het weggooien van afval en het daardoor ontstane zwerfafval in de natuur.

In tegenstelling tot de andere irritaties schept dit ook direct een mooie uitdaging en kans. De uitdaging om er zelf iets aan te doen en de kans om te laten zien dat mountainbikers niet die irritante raggers en vernielers van de natuur zijn maar mensen die van de prachtige natuur houden en deze ook graag willen behouden.

Als iedere mountainbiker nu eens minimaal 2x per jaar een training of tocht gebruikt om tegelijk zwerfafval op de route op te ruimen, zorgt dat voor een razende opruim tornado door Nederland en geeft het aanzien van mountainbikers t.o.v. natuurliefhebbers een geheel andere aanzicht.

Heren en Dames mountainbikers pak die kans en neem de uitdaging aan om onze natuur zwerfafval vrij te maken en maak u geliefd en gewenst in de natuur van Nederland!

 

WP_001479