Duik de Noordzee Schoon

Expeditie_BB_2013_UdovanDongen_DDNZS

Stichting Duik de Noordzee Schoon is een organisatie zonder winstoogmerk die met medewerking van vele vrijwilligers jaarlijks expedities naar de Noordzee organiseert.

Met deze expedities willen wij aandacht vragen voor Nederlands grootste en mooiste natuurgebied.

De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld die beter beschermd moet worden. Daar proberen wij een bijdrage aan te leveren.

Dat doen we vooral heel praktisch door met duikers op wrakken de verspeelde visnetten en vislijnen verwijderen waardoor deze niet meer kunnen blijven spookvissen.

De afgelopen jaren hebben we meer dan 20.000 kilo verspeeld vistuig weten te bergen.

 

 

Cor Kuyvenhoven-7106

Britta_Klaverbank_netten_UdovanDongen_DDNZS

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn er op elke expeditie marine biologen aan boord om de biodiversiteit in kaart te brengen en te monitoren. Dat heeft geleid tot de ontdekking van vele nieuwe soorten voor Nederland.

Verder is een zeer belangrijk onderdeel van onze activiteiten het in beeld brengen van de schoonheid van de Noordzee. Fotografen en filmers brengen elke duik in beeld zodat we het grote publiek keer op keer kunnen verrassen met beelden die niet duikers als on-Nederlands mooi bestempelen.

Deze bewustwording is een belangrijke stap naar een breder gedragen inzicht dat we zuinig moeten zijn op  de Noordzee.
Door samen te werken met andere organisaties als het Wereldnatuurfonds en Stichting de Noordzee maar ook door contacten in de politiek proberen wij stap voor stap de Noordzee de bescherming krijgt die het verdient.

Over hoe jij de stichting kunt ondersteunen en voor meer informatie: www.duikdenoordzeeschoon.nl

 

Lelygracht_kabeljauw_UdovanDongen_DDNZS