Grolsch Vakmanschap Fonds

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds

Wij van DuurzaamSport zijn bijzonder trots te mogen vermelden dat het project “GoAn!” is gehonoreerd voor het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap fonds.
Behalve een financiële bijdrage is het mogen voeren van het logo voor Vakmanschap is Meesterschap voor ons een belangrijke steun om ons doel met het project “GoAn!” te realiseren en bewustwording te creëren dat wij met vakmanschap, innovatie, duurzaamheid, samenwerking en kracht van eigen gebied en identiteit, onze kinderen een duurzame, sociale en prachtige toekomst kunnen en moeten geven.

Behalve GoAn! zijn er tijdens de bijeenkomst op woensdagavond 14 oktober op het hoofdkantoor van Grolsch in Enschede nog 9 andere prachtige initiatieven gehonoreerd waarbij East Dutch Textiles met de grootste bijdrage werd gehonoreerd.

Saskia Grolsch
foto: Saskia met de cheque en Vakmanschap is Meesterschap logo.


Zoals Grolsch hun Vakmanschap is Meesterschap Fonds omschrijft:

Ter gelegenheid van het 400-jarige jubileum van Grolsch heeft Grolsch het ‘Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds’ in het leven geroepen. Dit fonds heeft als doel om ‘vakmanschap’, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek, de bakermat van de brouwerij. Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch haar regionale betrokkenheid extra benadrukken. Jaarlijks wordt een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven ter bevordering van sociale en economische groei in de regio. Grolsch hecht daarbij groot belang aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Bijdragen aan sociaal en economische groei in de regio
Met het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds wil Grolsch een bijdrage leveren aan de sociaal en economische groei in de regio. Dat is één van de doelstellingen die we nastreven in het kader van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Voor ons duurzaam en verantwoord ondernemen maken we gebruik van Prosper, de duurzaamheidsstrategie van SABMiller. De centrale gedachte is: als met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch/SABMiller ook goed. De focus ligt hierbij op de samenwerking met overheden, bedrijven en de samenleving om te werken aan een meer welvarende, sociale, veerkrachtige, schone en productieve wereld. Voor het jaar 2020 heeft Grolsch ambitieuze doelen opgesteld die bijdragen aan:

– Stimuleren van sociale en economische groei;
– Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;
– Veiligstellen van de beschikbaarheid van water  en reduceren van het gebruik ervan;
– Reduceren van CO2 uitstoot en afval.